Dobrodošli u Saint James

Saint James Beograd je deo grupe klinika čija je matična bolnica osnovana na Malti.

ISTORIJAT KOMPANIJE

Saint James Hospital grupacija danas je neprepoznatljiva u odnosu na skromni početak 1968. godine kada je Dr Josie Muscat otvorio ordinaciju opšte prakse u jednoj od soba svoje rezidencije na Saint James trgu u Zabaru (Malta).

Još u početku, Dr Muscat je razvijao svoju opštu praksu u ispunjenu, efikasnu i inovativnu jedinicu koja je razvila u porodičnu praksu koja je služila lokalnoj zajednici. U prvoj polovini 80-ih godina, porodična rezidencija Dr Muscata se transformisala u Saint James ordinaciju a prirodne porođaje. Vremenom je porođajna jedinica postala Saint James klinika i do sredine 80-ih je bila vodeća privatna klinika na Malti. Saint James klinka je prepoznala da ponuda različitih najsavremenijih usluga nije bilo dovoljno, već da su ljudi želeli, efikasne, učtive profesionalce da brinu o njihovim potrebama, a tim Saint James klinike je ovo uzeo kao cilj svoje misije.

1984. Dr Muscat je uvideo priliku da proširi svoju ideju privatne zdravstvene nege na Malti što je dovelo do unapređivanja Saint James klinike u prvu privatnu Bolnicu na Malti. Usluge bolnice su bile ambulantni pregledi, 13 kreveta za bolesnike, odeljenje radiologije koje je spiralni CT i Magnetnu Rezonancu po prvi put uvelo na Maltu. Takođe je otvorena laboratorija koja je uspevala da opsluži i interne i ambulantne pacijente, kao i tri operacione sale u kojima je moglo da se uradi većina operacija. Jedna od uvedenih usluga je bila i revolucionarni koncept grupne opšte prakse.

Kako je bolnica rasla, tako je otvorila ambulante u St Julianu i Mosti, ambulanta u Gozo-u je imala i operacione sale. Otprilike u isto vreme, Saint James grupacija je pokrenula još dva nova koncepta: Transforma – estetska klinika, i Saint James Eye Clinic – Saint James eye clinic.

Zajedno sa ovim razvijanjem, potreba za našim uslugama je toliko porasla da je klinika u Zabbaru postala premala za pružanje zdravstvenih usluga svima koji su ih očekivali. Rešenje je  doneto 2003, kada je Saint James Hospital grupa kupila Capua Palace bolnicu i time je postala najveći pružalac zdravstvenih usluga na Malti. Kao deo procesa proširanje bolnice, Saint James Eye Clinic i St Julians ambulanta prebačena u Sliemu. Saint James bolnica U Sliemi, je restruktuirana i broj usluga se znatno povećao.

Uz pomoć i podršku svih zaposlenih, Saint James Hospital grupacija je najveća privatna medicinska institucija na Malti.

Kompanija danas

Uspeh ostvaren tokom svih godina zasniva se radnoj snazi kompanije kao i  konstantnom ulaganju u najsavremeniju opremu i na mogućnosti brzog adaptiranje na promene potrebama tržišta.

Danas Saint James ima svoje klinike na Malti, u Libiji, Budimpešti, a od Avgusta 2018 i u Beogradu

Ljudi biraju Saint James bolnicu zato što žele da dobiju najbolji mogući tretman, u udobnom, bezbednom okruženju, od strane sposobnih, stručnih i samoverenih profesionalaca.

Naš stav

Postupajte sa svakim pacijentom kao što biste Vi voleli da postupa sa Vama ili članovima Vaše porodice.

Meet The Team